Glas zavičaja – dijalog sa dijasporomOpis projekta

Poslednjih 20 godina karakteristika našeg regiona je, pored društvenih i ekonomskih promena, i migracija stanovništva. Odlazak u veće gradove i razvijenije zemlje prouzrukuje mnogo problema kako u Mađarskoj, tako i u Srbiji. Odlazi značajan broj mladog, obrazovanog stanovštva, najpre privremeno, a zatim i trajno napuštaju svoju otadžbinu, rodno mesto ili mesto školovanja. Neki se odluče za najbliži grad, centar regije ili glavni grad, a neki traže sreću u inostranstvu.

Otići ili ostati? Večna je dilema za mnoge..Šta je bolje za nas, za naš lični i profesionalni razvoj, i da li naš lični interes odgovara kratkoročnim i dugoročnim ciljevima naše društvene zajednice? Možda bismo se približili odgovorima na ova pitanja, da imamo prirodnu i stalnu vezu sa emigrantima.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je uspostavljanje komunikacije sa emigrantima, praćenje njihovih aktivnosti, prikupljanje, sortiranje i obradu intelektualnih svojina. Oživljavanje veze između otadžbine i emigranata, podrška prilikom remigracije.

Elementi projekta
  • Vrednovanje procesa migracije i remigracije;
  • Izrada predloga metodologije projekta;
  • Postavljanje informacionih tačaka;
  • Putujuća izložba;
  • Radionice i stručni sastanci;
  • Završna konferencija: evaluacija projekta.

Rezultati projekta

Pored ojačanja institucionalne veze između otadžbine i emigranata, očekuje se i ojačanje duha zavičaja. Postavljanje informacionih tačaka u postojećim kulturnim institucijama, imenovanje osoba zaduženih za uspostavljanje i održavanje veze sa emigrantima. Obezbeđivanje uslova za širenje i razmenu kulturnih i stručnih vrednosti između rodnog grada i emigranata. Ojačanje tendencije remigracije.

Saradnici

Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara – Senta; Lokalna samouprava opštine Temerin; Biblioteka "Sirmai Karolj" – Temerin; Društvo intelektualaca “Braća Tan” – Bečej; Biblioteka „Sarvaš Gabor“ – Ada; Gradska Biblioteka – Lajošmizse; Naučno udruženje za razvoj mikroregiona – Kečkemetjastuci
knjige

Dokumenti:

slika1.php.jpg